ឈ្មោះរបស់អ្នកពិតជាមានតម្លៃណាស់​ សំរាប់ចូលរួមបោះឆ្នោះនៅឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាការរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ គ.ជ.ប បានបិទស្លាក ប្រកាសជាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ ឲ្យទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ សង្កាត់ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកដល់ម៉ោង១១និង៣០នាទី រសៀលម៉ោង២ ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទី ដើម្បីឈានទៅដល់ការចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត ដែលបងប្អូនរស់នៅ។

ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ គិតចាប់ពីអាយុ១៥ឆ្នាំឡើងទៅនិងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរនៅ ដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះរួចហើយក៏អាចមកពិនិត្យមើលទៀតបាន នៅតាមការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ ឃុំ សង្កាត់ ដែលបងប្អូនេស់នៅ ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អ។

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង