អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើល!ប្រសិនបើអ្នកមានប្រជ្រុយក្នុងចំណោម 7នៃកន្លែងនៅលើរាងកាយអ្នក


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

1. ប្រជ្រុយ នៅលើជើង

ប្រជ្រុយ នៅលើតែមួយគត់នៃជើងរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកនឹងរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើរនិងជួបប្រទះអ្វីដែលថ្មីនិងនាំអ្នករកកន្លែងដែលមានសុភមង្គលផងដែរ។ មនុស្សដែលមានប្រជ្រុយនៅលើជើងផងដែរនោះគឺមានការពេញនិយមនៅកន្លែងធ្វើការហើយពួកគេអាចក្លាយជាមេដឹកនាំល្អនៃក្រុមរបស់ពួកគេ។

2. ប្រជ្រុយ នៅលើបាតដៃ

ប្រជ្រុយ នៅលើដៃរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមិនមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ នោះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យមនុស្សដែលមានប្រជ្រុយនៅលើបាតដៃល្អជាមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្លួនអាចធ្វើអោយប្រទេសរបស់ខ្លួនរីកចំរើនហើយងាយស្រួលមានគោលជំហរដឹកនាំមួយ។

3. ប្រជ្រុយនៅក្រោមភ្នែក នេះ

ទីតាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញថា ប្រជ្រុយទីតាំងនេះដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការងារនិងការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែប្រាក់ខែខ្លាំង។

4. ប្រជ្រុយ នៅលើបបូរមាត់ខាងលើ

អ្នកដែលមានប្រជ្រុយនៅលើបបូរមាត់ខាងលើមានការពេញនិយមក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេហើយពួកគេមានជំនាញទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំង។ ដូចគ្នានេះផងដែរដែលពួកគេបារម្ភអំពីអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ច្រើនបំផុត។

5. ប្រជ្រុយ រវាងភ្នែកនិងចិញ្ចើម

អ្នកនិងមានបានខាងផ្នែកឋាន:យ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីសម្របខ្លួនហើយអ្នកគឺជាអ្នកពិតជាល្អជាងគេក្នុងភ្នែកមហាជនជាមួយមនុស្សហើយអ្នកអាចសន្មត់ថានីងក្លាយតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំ។

6. ប្រជ្រុយចិញ្ចើម

តំបន់នេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍអាជីពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នក។ វាត្រូវបានបង្ហាញថាអ្នកអាចសម្រាប់ការលើកកម្ពស់មួយសង្គមជាតិដោយចេញពីអ្នកផងដែរ។

7. ប្រជ្រុយមួយកន្លែងទៀតដែលគេហៅថា temple

ការធ្វើដំណើរត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ឱកាសជាមួយកន្លែងផ្សេងៗ នេះ។ មនុស្សដែលមាន ប្រជ្រុយtempleនេះត្រូវបានគេរីករាយជាមួយការធ្វើដំណើរមានបញ្ហាអ្វីដែ លវាគឺសម្រាប់គ្មាន – ការងារឬធ្វើដំណើរសម្រាប់ការមានអារម្មណ៍រីករាយ។

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង