សិក្ខាសាលា ” My Career My Dream Make Your Dream Come True” ដើម្បីអនាគតការងារ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ភ្នំពេញ៖ តោះទៅចូលរួមកម្មវិធី My Career My Dream
#ក្រោមប្រធានបទ៖ ចាប់ផ្តើមការងារដើម្បីក្តីសុបិន្តអ្នក។ ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្ម គ្រូបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីកំណត់អោយបាននៅក្តីសុបិន្តអ្កក។

១. ការអភិវឌ្ឃផ្នត់គំនិតសំរាប់ថ្ងៃអនាគត
២. ដាក់ពាក្យធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំ ដែលមានឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែង
៣. រៀនពីអ្នកជោគជ័យលើអាជីវកម្ម
៤. រៀនដើម្បីចាប់់ផ្តើមអាជិវកម្មនៅថ្ងៃអនាគត់
៥. រៀបចំនឹងគ្រប់គ្រងក្តីសុបិន្តពីថ្ងៃនេះ
៦. ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ល្អៗពីវាគ្មីន
៧. កំណត់គោលដៅការងារសំរាប់ថ្ងៃអនាគត
#ចំនួនមានកំណត់ កម្មវិធីនៅសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងែត្រង់ ។..

#មានការចាប់រង្វាន់ជាច្រើនទៀតនឹងចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

#ព័ត៏មានលំអិត៖081502017ុ , 0966666693

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង