ថ្ងៃនេះសុខ អាចឆ្លើយសំនួរគ្រូបាន(ហាស់ហា៎ប្រយ័ត្នទៅប៉ាៗ)


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

សុខ​ជា​កុមារ​ខ្ចិល​រៀនសូត្រ និង មិន​ដែល​អាច​ឆ្លើយនឹង​សំនួរ​គ្រូ​បានឡើយ ។ ពេល​មកពី​សាលា​រៀន​វិញ
សុខ៖ ប៉ា ប៉ា ថ្ងៃនេះ​មាន​តែ​កូន​ទេ ដែល​អាច​ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​គ្រូ​បាន?
ឪពុក៖ ល្អ​ណាស់​កូន ! តើ​លោកគ្រូ​សួរ​សំនួរ​អ្វីទៅ?
សុខ៖ លោកគ្រូ​សួរថា តើ​នណាធ្វើ​អោយ​បាក់​តុក្នុងថ្នាក់?
ឪពុក៖ …!!?

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង