សុបិន្តឃើញតាជីយាយជី


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

សុបិន្តឃើញតាជីយាយជី ដែលកាន់សិលបរិសុទ្ធទោះជាតាជីយាយជីខ្មែរ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រឺះក៏ដោយ ទាយថា នឹងបានសេចក្ដីសុខ បើឈឺនឹងបានជាបើស្រីមានគភ៌នឹងបានបុត្រស្រី មានសិរីមង្កលដល់គ្រួសារ ។

លេខផ្សងសំណាង: 55, 56, 551, 159, 256

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ , ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង