មូលហេតុដែលគេចូលចិត្តរួមភេទនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់​និងសណ្ឋាគារ!!


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

តើអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគូរគូរស្នេហ៍មានអារម្មណ៍ដូចជាធ្វើឱ្យសេចក្ដីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់?

ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗមួយបានបង្ហាញថាការរួមភេទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ទំនងជា Steamier ដោយធ្វើអោយពួកគេមានអារម្មណ៏ស្កប់ចិត្ដក្នុងការរួមភេទឈានដល់កំរិតខ្ពស់ដែលពួគចង់បាន។
ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអស់ជាងពីរពាន់នាក់មកពីបណ្តាប្រទេសនានាហើយភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមបាននិយាយថាពួកគេរីករាយនឹងធ្វើវានៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ រឺក៏ផ្ទះសំណាក់ ។

ដូចគ្នានេះផងដែរជាការពិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រាប់ដោយអ្នកចូលរួមគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានយុវ័យភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ រឺ សណ្ឋាគារដែលមានរយៈពេលយូរជាងធម្មតាព្រោះពួកគេចង់សម្រេចគោលដៅពួកដោយដោយគ្មានអ្នករំខាន។

ភាគច្រើនគេនិយាយថាទូទៅគឺពិតជាល្អប្រសើរជាងមុនពេលដែលបានធ្វើការរបស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ។

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង