រចនាបទផ្ទះខ្មែរកាលពីសម័យបុរាណ ដែលធ្លាប់តែឮឈ្មោះតែសព្វថ្ងៃសឹងតែបាត់រូបរាង


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

សម្រាប់ចាស់ព្រឹទ្ធិចារ្យ ឬសិស្សានុសិស្ស ប្រហែលជាធ្លាប់បានឮ បានស្គាល់ខ្លះអំពីរចនាបទផ្ទះខ្មែរបែបបុរាណ និងអត្ថន័យនៃការសាងសង់ផ្ទះ និងប្រភេទផ្ទះដែលត្រូវសង់ទៅតាមឋានៈ នៃគ្រួសារនីមួយៗនៃខ្មែរបុរាណ។ ដូច្នេះថ្ងៃយើងនឹងនាំអស់លោកអ្នកទៅស្គាល់​ ឈ្មោះ និងរចនាបទផ្ទះខ្មែរមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង