និយាយរឿងបងធម៌ !!


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ម៉ែ៖ កូន! ម៉ែបានឃើញកូនស្និទ្ឋស្នាលជាមួយប្រុសម្នាក់នោះណាស់ ដូចជាហួសព្រំដែនបន្តិចហើយ ។កូននៅក្មេង កូនត្រូវខំរៀនណា៎!

កូនស្រី៖ ម៉ែកុំបារម្ភអ្វី ! គេនោះគ្រាន់តែសុំកូនធ្វើជាប្អូនធម៌តែប៉ុណ្ណោះណាម៉ែ !

ម៉ែ៖ ទេមិនបានឡើយ !គ្រោះថ្នាក់ណាស់កូន ! កាលពីមុនប៉ាកូន ក៏បានសុំម៉ាក់ ធ្វើជាប្អូនធម៌ដែរណា !!!

 

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង