ប្រធានបទ៖ woman


ការចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញ ជុំវិញភ្នែក អាចធ្វើឲ្យ ពិការភ្នែក

អាមេរិក៖ ការចាក់បំបាត់ស្នាមជ្រួញ អាចធ្វើឲ្យអ្នកពិការភ្នែក នេះជាការព្រមាន ក្រោយពីមានការសិក្សាថ្មី។ការចាក់បញ្ចូលរបស់ម្យ៉ាង ដូចជាជាតិខ្លាញ់ឬ ខូឡាជែន នៅលើថ្ងាសរបស់មនុស្ស អាចបណ្ដាលឲ្យមាន ផលប៉ះពាល់ទៅលើភ្នែក ដែលក

អាហារធម្មជាតិ អាចប្រឆាំងនឹងការចាស់មុនអាយុ

មនុស្សភាគច្រើន នៅពេលមានវ័យចំនាស់បន្តិច ចាប់ផ្តើមទៅកែសម្ជស្ស កុំអោយអ្នកដទៃមើលមកថាចាស់។ ចុះហេតុអ្វី បានជាពួកគេ មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអាហារធម្មជាតិ ដែលជួយអោយសម្រស់មិនចាស់តាមអាយុ និងមិនចំនាយទឹកប្រាក់ផងទៅ? យ៉ាងណាម

យល់ដឹង! ស្រ្តីដែលចូលចិត្តបរិភោគ សាច់ញឹកញាប់ អាចបង្ករជាជំងឺ មហារីកសុដន់

អង់គ្លេស៖ ការរកឃើញដ៏ សំខាន់មួយបានបង្ហាញថា ស្ត្រីដែលបរិភោគ សាច់ជាញឹកញាប់ នោះអាចនឹង មានការប្រឈមមុខ ខ្ពស់ជាមួយនឹង ជំងឺមហារីកសុដន់។សារព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រអង់គ្លេស (British Medical Journal) បានចុះផ្សាយ ការសិក្សារកឃើញ របស់ក្រុមអ្ន

Loading...