ប្រធានបទ៖ sweden vs mexico


ម្ចាស់ការពារដំណែងជើងឯកអាល្លឺម៉ង់ បានធ្លាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៏ World Cup 2018ក្រោយចាញ់កូរ៉េខាងត្បូង

វាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿរដែរអាល្លឺម៉ង់ ភ្លាត់​ចាញ់កូរ៉េខាងត្បូង 2 គ្រាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៏ World Cup 2018 ក្នុងវគ្គជម្រុះក្នុងពូល។

Loading...