ប្រធានបទ៖ successful


ចំនុច ដែលអ្នកគួរតែរំលឹក ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ព្រឹក ដើម្បីទទួលជោគជ័យ

តោះចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មី ជាមួយនឹង គំនិត និង ចំនុចល្អៗ ដែលអាចធ្វើអោយលោកអ្នក ប្រកបទៅដោយ ភាពរីករាយ និង ស្នាមញញឹមពេញមួយថ្ងៃ។១. ត្រូវគិតថា ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អ ជាងថ្ងៃណាៗទាំងអស់។ បើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយ ត្រូវសំរេចចិត្តធ

Loading...