ប្រធានបទ៖ paul pogba


Jesse Lingard ចង់ឲ្យ Manchester United ធ្វើតាមសមិទ្ធផលរបស់ក្រុមកាលពីឆ្នាំ 1992

ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Manchester United  Jesse Lingard សង្ឃឹមថាខ្លួននិងមិត្តរួមក្រុម Marcus Rashford និង Paul Pogba អាចធ្វើតាមសមិទ្ធផលនៃក្លឹបដ៏ល្បីល្បាញកាលពីឆ្នាំ 1992។

Loading...