ប្រធានបទ៖ Murray


Murray នឹងត្រូវជួបជាមួយកីឡាករអូស្ត្រាលី Duckworth ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ US Open

កីឡាករ Andy Murray នឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករ James Duckworth របស់អូស្រ្តាលីពេលដែលគាត់ត្រលប់មកវាយកូនបាល់ក្នុងកម្មវិធី Grand Slam សាជាថ្មីបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់រយៈពេល 14 ខែដោយសារបញ្ហារបួសត្រគាក។

Loading...