ប្រធានបទ៖ Kids


ការមើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេក អាចធ្វើឲ្យ កុមារខ្សោយបញ្ញា និង មានចរិកឆេវឆាវ

ការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថា កុមារដែលមើល ទូរទស្សន៍ បីម៉ោងក្នុង ១ថ្ងៃ អាចប្រឈមមុខ និង ការចុះថយ ផ្នែក បញ្ញាស្មារតី ខ្សោយ កំលាំងកាយ និង មានចរិកឆេវឆាវ។អ្នកស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញថា ការមើលទូរទស្សន៏លើសពី ២ម៉ោង គឺមានសក្ដាន

សុបិន្តឃើញក្មេង

សុបិន្តឃើញក្មេងទារក ស ទ្រលុកទ្រលន់ សុបិននេះនឹងប្រាប់ហេតុអោយដឹងថា នឹងទទួលបានលាភជាលុយកាក់ ឬ បានបុត្រក្នុងពេលឆាប់ៗ ។លេខផ្សងសំណាង: 17, 13, 33, 317, 311, 513

Loading...