ប្រធានបទ៖ jamie vardy


កីឡាករ Jamie Vardy និង Gary Cahill បានចាកចេញពីជម្រើសជាតិខ្លួន

កីឡាករជម្រើសជាតិអង់គ្លេសពីរនាក់គឺ Jamie Vardy និង Gary Cahill បានចាកចេញពីជម្រើសជាតិអង់គ្លេសហើយ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូបង្វឹក Gareth Southgate នាំកីឡាករវ័យក្មេងចូលជំនួសកន្លែងខ្លួន។

Loading...