ប្រធានបទ៖ គំនិត


តើអ្នកដឹងទេថាសុភាសិត “កុំ​ពត់​ស្រឡៅ​កុំ​ប្រដៅ​ស្រី​មានះ” មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

[caption id="attachment_11165" align="aligncenter" width="706"] និយមន័យៈ ភាព​រឹងត្អឹង​របស់​ស្រី​មានះ ។[/caption]អត្ថាធិប្បាយកុំ​ពត់​ស្រឡៅស្រឡៅ

កុំ​ខ្វើក​តាម​ខ្យល់​កុំ​ខ្វល់​តាម​ស្រី

 [caption id="attachment_12594" align="aligncenter" width="640"] និយមន័យៈ ធ្វើ​អ្វីៗ​ត្រូវ​ចេះ​គិត​ពិចារណា​កុំ​ស្ទុះ​តាម​គេ​ញាក់ ។[/caption]

តើសុភាសិតខ្មែរដែលថា៖ “កុំ​បោះ​សន្ទូច​រំលង​ភ្នំ”​ មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

[caption id="attachment_11007" align="aligncenter" width="509"] និយមន័យៈ ទង្វើ​អ្វីៗ​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​ឋានានុក្រម ។[/caption] អត្ថ

តើសុភាសិតខ្មែរដែលថា៖ “កុំ​រា​មុខ​ដឹង​កុំ​ទទឹង​មុខ​ទ័ព” មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

[caption id="attachment_11497" align="aligncenter" width="480"] និយមន័យៈ កុំ​នៅ​ពី​មុខ​អ្នក​មាន​អំណាច​ខ្លាំង ។[/caption] អត្ថាធិប្បាយ«ដឹង» គឺ​ជា

កំប្រុក​ស៊ី​ផ្លែ​ល្វា រមួល​កទា ផ្សា​ក្ដិត​ឈ្លូស

 និយមន័យៈ និទណ្ឌភាព​របស់​អ្នក​ខ្លាំង និង​ភាព​រងគ្រោះ​របស់​អ្នក​ខ្សោយ ។អត្ថាធិប្បាយស

តើសុភាសិតខ្មែរដែលថា៖ “ក្រមុំ​សាប​ដូច​ទឹក​ទន្លេ​ប្រពន្ធ​គេ​ឈ្ងុយ​ដូច​ដូង​ដុត”​ មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

 [caption id="attachment_11032" align="aligncenter" width="1024"] និយមន័យៈ គ្រោះ​ថ្នាក់​នៃ​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​ក្នុង​ផ្លូវ​ស្នេហា​លើ​ប្រពន្ធ​គេ ។[/caption] អត្ថាធិប្បាយនារី​ដ

តើសុភាសិតខ្មែរដែលថា​៖​​ “ក្ដៅ​ស៊ី​រាក់ ត្រជាក់​ស៊ី​ជ្រៅ” តើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

[caption id="attachment_11026" align="aligncenter" width="700"] និយមន័យៈ ទង្វើ​ដោយ​ភ្លើង​កំហឹង​បាន​ផល​តិច​ជាង​ទង្វើ​ដោយ​អារម្មណ៍​ស្ងប់ ។[/caption]អត្ថាធិប្បាយអត្ថានុរូបក្ដ

Loading...