ប្រធានបទ៖ gareth bale


Bale រកគ្រាប់បាល់ជ័យជម្នះឲ្យ Real Madrid ក្នុងប្រកួតទី១របស់ខ្លួននៅ La Liga

Gareth Bale បានស៊ុតបញ្ចូលទីនៅពេលដែលក្រុម Real Madrid បានចាប់ផ្តើមជីវិតនៅ La Liga ដោយគ្មានវត្តមាន Cristiano Ronaldo និង Zinedine Zidane ដោយទទួលបានជ័យជំនះលើ Getafe ។ 

Loading...