ប្រធានបទ៖ dog


គួរឲ្យអស់សំណើច!!! ទស្សនារូបភាព សត្វឆ្កែដ៏គួរឲ្យស្រលាញ់ទាំងនេះ ពេលត្រូវ…..

បរទេស៖ រូបភាពខាងក្រោមនេះ គឺជាសកម្មភាពរបស់ សត្វឆ្មាកំហូច ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើបាបសត្វឆ្កែ ស្លូតបូត ដោយការដណ្តើម កន្លែងគេង និងកន្លែងអង្គុយរបស់គេ ដោយបានធ្វើឲ្យសត្វឆ្កែទាំងនោះ មិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ ដោយខ្លះបានត្រឹម

Loading...