ប្រធានបទ៖ Alan Pardew


លោក Alan Pardew ត្រូវបានក្រុម West Bromwich Albion បណ្តេញចេញ

អ្នកចាត់ការក្រុម West Bromwich Albion រូបនេះបានទទួលបរាជ័យ៨​ ប្រកួតចុងក្រោយជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យ West Bromwich Albion ស្ថិតនៅបាត់តារាងប្រឈមនឹងការកាត់ចោលនៅ Premier League។ពួ

Loading...