ប្រធានបទ៖ AEK Athens


Ajax អាចនឹងវិលត្រលប់មកក្របខ័ណ្ឌ Champions League វិញឆាប់ៗ

Ajax កំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League សារជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ បន្ទាប់ពីបានផ្តួលក្រុម Dynamo Kiev ក្នុងការប្រកួតជុំទី ១ នៃការប្រកួតជុំជម្រុះ។

Loading...