ប្រធានបទ៖ សិច


វិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យស្រ្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ជាធម្មតា​មនុស្សមួយចំនួនធំបាន​គិតថា​ មានតែមនុស្សប្រុសទេដែល​មានស្រោមអនាម័យ​ ហើយមានតែមនុស្សប្រុសទេដែល​ត្រូវតែប្រើប្រាស់​ស្រោមអនាម័យ​ ប៉ុន្តែការគិតនេះគឺពុំត្រឹមត្រូវនោះទេ​ ដោយសារតែ​ស្រោម​អនាម័យ​ក៏មាន​សម្រាប

ដើម្បី​​អាច​បន្ដ​ការ​រួមភេទ​ទឹកទី​២ ទី​៣ តើប្រុសៗត្រូវការរយះពេលយូរប៉ុណ្ណា?

ជាធម្មតា​ក្រោយពី​បញ្ចប់​ប្រតិបត្ដិ​ការ​លើគ្រែ​ទឹកទី​មួយរួចមក​ អ្នក​ទំនង​ជាចង់​ប្រះ​ខ្លួន​ដេក​យក​កម្លាំង​ ប៉ុន្ដែ​ធ្វើយ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ទៅ ប្រសិន​បើ​នាង​នៅតែ​មិនទាន់​អស់​អារម្មណ៍​​និងចំណង់​ក្នុង​ការ​បន្ត​មួ

Loading...