ប្រធានបទ៖ វង្ស ថាណាន់


វង្ស ថាណាន់ លេងស្ទីលថ្មីក្នុងបទ”អត់សង្សារតែមានប្ដី” ឱ្យប្លែកម្តង..!

ក្រៅពីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយតារាចម្រៀង កញ្ញា ចែម ស្រល័ក្ខណ៍ លើឆាកហង្សមាស ព្រោះតែលោកច្រៀងបណ្ដើរ សុំដៃគូចម្រៀងរបស់ខ្លួនរៀបការបណ្ដើរលើឆាកហើយនោះ តារាចម្តៀង លោក វង្ស ថាណាន់ ក៍លូយណាស់ដែរក្នុងបទ"អត់សង្សារតែមានប

Loading...