ប្រធានបទ៖ ល្បែងប្រជាប្រិយ


ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ

ប្រទេសកម្ពុជាមានល្បែងប្រជាប្រិយច្រើនអនេក ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិយមលេងកំសាន្តនៅពេលទំនេរ, ពេលបុណ្យទាន និងពេលធ្វើពិធីតូចធំផ្សេងៗ មានពិធីចូលឆ្នាំជាដើម ជាប់ជាប្រពៃណីតាំងពីព្រេងនាយមក ។ល្បែងទាំនោះរួមានដ

Loading...