ប្រធានបទ៖ ព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗ


រូបថតទាំងអស់38ផ្ទាំងមើលហើយហួសចិត្ត…..

ពេលឃើញរូបថតទាំងអស់នេះហើយ លោកអ្នកនឹងដឹងថានៅលើលោកនេះរឿងអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងបានដែរ ការថតរូបគឺជាសិល្បៈ នៅពេលដែលអ្នកថតរូបឲ្យបានច្រើនអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៏ជាច្រើន។ គ្រប់អ្នកថតរូបអាជីពទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែម

ផ្អើលអស់​អ្នក​លេង Facebook ករណីរឿង​ស្រី​ស្អាត​ទិញ​ទំនិញអនឡាញ(video)

ជាការពិតណាស់​ដែល​ថាច្បាប់​ស្តីពីការ​លក់​ទំនិញតាម​ប្រព័ន្ធ​ Internet ឬ​ក៏គេហៅ​ថា​ច្បាប់​​ E-Commerce នោះ​គឺមិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ឬក៏​នែនាំ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នោះ​ទេ​ ជាហេតុធ្វើ​ឲ្យ​ទាំង​អ្នក​លក់​ក៏​ដូ

Loading...