ប្រធានបទ៖ ត


សឹងតែមិនជឿសម្លៀកចំឡែកគ្មានពីរក្នុងលោក(ពិតជាព័ត៌មានកម្រសម្រាប់បុរសៗ)

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាធ្លាប់ឃើញសម្លៀកបំពាក់ចម្លែកៗបំផុតលើលោក តែសម្លៀកបំពាក់មួយប្រភេទនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកប្តូរការគិតម្ដងទៀត។ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូត បានចេញការនូវសម្លៀកបំពាក់ដ៍ម្លែកភ្នែកតែម្ត

សុបិន្តឃើញតែម

សុបិន្តឃើញតែមសំបុត្រ ឬបានប៉ះតែម ទាយថានឹងបានទទួលការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទី ឬ​ អ្នកនៅក្នុងផ្ទះនឹងបែកខ្ញែកគ្នាចេញទៅ ។លេខផ្សងសំណាង: 44, 46, 446, 436, 632

សុបិន្តឃើញត្នាត

សុបិន្តឃើញត្មាតហើទុំលើដំបូលផ្ទះឬបានឃើញត្មាតហើរឆាបចុះឆាបឡើង ទាយថា​នឹងបានទទួលដំណឹងល្អពីមិត្តភក្តិឬនឹងមានមិត្តឬនឹងមានមិត្តភក្តិដឹកនាំទៅអោយបានទទួលលាភ ។លេខផ្សងសំណាង:​​ 58, 59, 159, 158, 501,

សុបិន្តឃើញត្បូងពេជ្រ

សុបិន្តឃើញត្បូងពេជ្រឬបានត្បូងពេជ្រភ្លឺចិញ្ចាចក្នុងដៃឬបានឃើញពន្លឺចែងចាំងរបស់ពេជ្រឆ្លុះរស្មីទាយថា ស្ដ្រីមានគភ៌នឹងបានបុត្រគួរអោយស្រលាញ់ និងមានវាសនាល្អ បុរសនៅលីវនឹងដល់គូរបរុសដែលមានគ្រួសារហើយនឹងបានបុត្រឬមាភស

សុបិន្តឃើញត្រី

សុបិន្តឃើញត្រីឬបានចាប់ត្រីទាយថា​ នឹងបានលាភឬបានជារបស់របរថែមទាំងតួនាទីការងារបានល្អឡើង ។លេខផ្សងសំណាង: 88, 78, 287, 878, 808

សុបិន្តឃើញត្បាញ

សុបិន្តឃើញគ្រឿងត្បាញឬខ្លួនឯងបានត្បាញដោយដៃផ្ទាល់ទាយថា នឹងទទួលបានលាភសំណាងផ្លូវឆ្ងាយ ឬបានតួនាទីការងារក្នុងតួនាទីថ្មីដែរខ្ពស់ជាងមុន នឹងមានអ្នកធំឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ។លេខផ្សងសំណាង: 26, 36, 46, 236, 264

សុបិន្តឃើញត្រូវសំលាប់

សុបិន្តឃើញត្រូវសំលាប់ ទាយថា នឹងមានលាភសំណាង ខាងលុយកាកល្អ បើមានគ្រោះឬមានបំណុលនឹងបាត់អស់ ។លេខផ្សងសំណាង: 30, 05, 68, 608, 728, 326

សុបិន្តឃើញត្រូវសំលាប់

សុបិន្តឃើញថាខ្លួនឯងត្រូវសំលាប់ស្លាប់ទាយថា និងមានលាភសំណាងខាងលុយកាក់ល្អ បើមានគ្រោះឬមានបំណុលនឹងបាត់អស់ទៅ ។លេខផ្សងសំណាង: 30, 05, 68, 608, 728, 326

សុបិន្តឃើញតុក្កតា្ត

សុបិន្តឃើញតុក្កតា្ត ឬបានពរតុក្កតា គួរអោយស្រលាញ់ បើជាស្ដ្រីទាយថា នឹងមានលាភជារបស់របរ ឬ សត្វចិញ្ចឹម បើជាបុរសរៀបការហើយនឹងបានកូនស្រីគួរអោយស្រលាញ់ បើប្រុសនៅលីវនឹងបានជួបគួរព្រេងប្រចាំជីវិត ។លេខផ្សងសំណាង: 22, 11, 112,

Loading...