ប្រធានបទ៖ តារាថៃ


បានឃើញបវរកញ្ញា «Miss Tiffany Universe 2017» ស្រីៗសុំខ្មាស់

ថៃ ៖ មិនមែនលំៗទេណា កម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាមួយនៅប្រទេសថៃ បានធ្វើឲ្យភេទទី៣ ទូទាំងប្រទេសបានសម្រេចនូវក្ដីស្រម៉ៃរបស់ពួកគេ និងទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិត ដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលងាយមនុស្សកែភេទ ។បវកញ្ញាភេទទី៣វគ

Loading...