ប្រធានបទ៖ ជើងមាន់បំពង


ជើងមាន់បំពង

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយ សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តជើងមាន់។ អាចរៀនធ្វើញ៉ាំបាននៅផ្ទះ ងាយៗមិនចាំបាច់រងចាំយូរហើយចំណាយអស់តិចទៀតផង។ តោះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា។[caption align="aligncenter" width="359"]

Loading...