ប្រធានបទ៖ គ្រឿងញៀន


គ្រឿងញៀនប្រមាណជាង១២៦គីឡូក្រាមដែលបង្ក្រាបបានកន្លងមកត្រូវរៀបចំពិធីដុតបំផ្លាញចោលថ្ងៃនេះនៅកោះពេជ្រ

ភ្នំពេញ៖ គ្រឿងញៀនប្រមាណជាង១២៦គីឡូក្រាម ដែលបង្ក្រាបបានក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេស ត្រូវបានគណៈកម្មការបំផ្លាញគ្រឿងញៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រៀបចំពិធីដុតបំផ្លាញចោល​។

Loading...