ធ្លាប់ជួបសត្វសេកចេះនិយាយទេ? មានរឿងកំប្លែងមកជាមួយផងដែរ :)


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

បន្ទាប់ពីបានទស្សនាសត្វសេកដ៏ឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះហើយ Express សូមជូនរឿងកំប្លែងខ្លី១ទាក់ទងនឹងសត្វសេកដូចតទៅ ។

បុរស​ម្នាក់​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ហាង​លក់​សត្វ​សេក មួយ​កន្លែង ពេល​នោះ​គាត់​បាន​សួរ​អ្នកលក់​សត្វ​សេក​នោះ​ថា៖

អ្នកទិញ៖ អ្នកលក់! តើ​សត្វ​សេក​នេះ វា​ចេះ​អ្វីខ្លះ?

អ្នកលក់៖ វា​ចេះ​និយាយ​បី​ភាសា​លោក​, បើ​លោក​ទាញ​ជើង​ស្តាំ វា​ចេះ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស , បើ​លោក​ទាញ​ជើង​ឆ្វេង វា​ចេះ​និយាយ​ភាសា​បារាំង , បើ​ទាញ​ជើង​ទាំង​២​វា​ចេះ​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​

អ្នកទិញ៖ អ​ញ្ផឹ​ង​ខ្ញុំ​សូម​សាកល្បង​វា​បន្តិច ពេល​នោះ​បុរស​ជា​អ្នកទិញ​ក៏​ចាប់​ទាញ​ជើង​ស្តាំ​វា ពេល​នោះ​វា​និយាយ​ថា​”Hello!”, បន្ទាប់​មក​គាត់​ចាប់​ទាញ​ជើង​ឆ្វេង របស់​វា​ទៀត ពេល​នោះ​វា​និយាយ​ថា​”Bonjour!”ជា​ចុង​ក្រោយ​គាត់​ចាប់​ទាញ​ជើង​ទាំង​២​របស់​វា ពេល​នោះ​វា​និយាយ​ថា​”ធ្លាក់​អញ​អា​ច្រ​វ៉ា​ក់​”


រូបភាពទី១៖

រូបភាពទី២៖

រូបភាពទី៣៖

រូបភាពទី៤៖

រូបភាពទី៥៖

រូបភាពទី៦៖

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ , ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង