ច្បាប់ល្បើកថ្មី(២៨)


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ផ្លុំប៉ីកូតទ្រ      ស្រែកច្រៀងវាយស្គរ       មិនបានលុយកាក់
ឯងពឹកគេវិញ      គេគ្មានជំពាក់       ពឹងបានម្នាក់ៗ
ដោយសារឲ្យថ្លៃ។
ឡើងត្នោតភ្ជួរស្រែ       កម្រទាន់គេ        ដ្បិតដេកដល់ថ្ងៃ
ច្រូតកាត់ចងឆាប់         ជួលគេពេញថ្លៃ          ចំណេះចង្រៃ
នាំខាតធ្វើការ។
ឯខ្មោចអារក្ខ         ស្លាប់ដប់រស់ម្នាក់        ថ្វាយចេកថ្វាយស្រា
សំដីច្រើនតឹង       ស្រវឹងវង្វេង          ជំហរអួតក្អេង
មិនចេះក្រខ្សត់។

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង