សុបិន្តឃើញរូបភាព


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

សុបិន្តឃើញរូបភាពខ្លួនឯងជាស្រមោលក្នុងកញ្ចក់ ឬក្នុងទឹកទាយថា នឹងបានទទួលបានគ្រោះ ឬឈឺរសេះរសោះប៉ុន្តែផុតពីឈឺហើយនឹងមានលាភបើសុបិន្តឃើញ រូបថតរបស់ញាតិមិត្តឬរូបគំនូរផ្សេងៗទាយថា នឹងមានការធ្វើដំណើរឆ្ងាយមិនល្អ ហើយក៏មិនអាក្រក់ណាស់ណាដែរ ។

លេខផ្សងសំណាង: 46, 47, 144, 146, 147

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ , ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង