កាត់កឥតឈាម កាត់ដៃឥតម្រាម ពុះទ្រូងឥតថ្លេីម តេីជាអ្វី?


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ដូចតែសំណួរមុនៗដែរ Express.com.kh តែងតែនាំយកពាក្យបណ្តៅខ្មែរមក និងពាក្យស្លោកបុរាណមកចែករំលែកជូនប្រិយមិត្ត ជាចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ត ។ ថ្ងៃនេះយើងមានសំនួរថ្មីទៀតហើយគឺ៖

កាត់កឥតឈាម កាត់ដៃឥតម្រាម ពុះទ្រូងឥតថ្លេីម តេីជាអ្វី?

ចម្លើយគឺ៖ កាត់អាវ

កាត់អាវ

សូមអរគុណដល់ Billbox អ្នកជំនាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ទំនាក់យើខ្ញុំ ~ សូមចុចត្រង់នេះ

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង