មានរឿងអ្វីទៅ៖ បានជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរ បញ្ឈប់បុគ្គលិកច្រើនយ៉ាងនេះ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរអង្គរចំនួន ៧៩នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាជាលើកទី២ជុំវិញរឿងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគាត់ចេញ ពីការងារ។ ការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមុខ ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរអង្គរ និងស្រាបៀរ ប្លែកភេនធើ (Black Panther) នៅក្រុងព្រះសីហនុ ។ ប្រភព៖ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ សមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សកម្មភាពបុគ្គលិកកំពុងឈតវ៉ា

សកម្មភាពបុគ្គលិកកំពុងឈតវ៉ា

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង