រាសីឆ្នាំឆ្លូវ ថ្ងៃនេះ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះ

ដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថា ជួបបញ្ហាលើកំណាត់ផ្លូវរដិបរដុបបន្ដិច ដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏តែងជួបបញ្ហាមិនល្អ យាយីផងដែរ ។ បើជាអ្នកប្រកបរបររក ស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញ ពុំសូវកាក់កប ទេ គឺលាភហេងច្រើនបោលហួសឬ ហោះរំលងជានិច្ច ។ ការធ្វើដំណើរទី ជិតឆ្ងាយចូរប្រយ័ត្នការជួយយកអាសា គេព្រោះច្រើនយកគុណប្ដូរទោសមក វិញ។ រីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីជួប រឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសនិងចាប់កំហុស គ្នាច្រើន ៕

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង