រាសីឆ្នាំឆ្លូវ ថ្ងៃនេះ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះ

ការប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយលោកអ្នក តែងជួបបញ្ហាបន្ដិចបន្ដួចចូលយាយី នាំជួបការលំបាក ។ សម្រាប់អ្នកប្រកប របររកស៊ីជួញដូរវិញ លោកអ្នកជួប រឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើន ព្រោះតែការធ្វើ ជំនួញទីជិតឆ្ងាយមិនសមដូចប្រកបទេ តែងមានរឿងរកាំចិត្ដច្រើន ។ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយ ចូរប្រយ័ត្នក្រុម មនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការ ណាមួយ។ រីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមាន ការរកាំចិត្ដនិងពាក់មុខយក្សដាក់គ្នាមិន តិចដែរទេ ៕

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង