រាសីឆ្នាំមមែ ថ្ងៃនេះ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

រាសីថ្ងៃនេះ

រាសីស្រុតចុះ

ក្នុងថ្ងៃនេះដោយ សារដួងរាសីស្រុតចុះ ម្ល៉ោះហើយទោះ លោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនសូវឆ្លើយតបដូច សេចក្ដីប្រាថ្នានោះឡើយ ។ បើជាអ្នក ប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញ ទោះជួញ ទីជិតឆ្ងាយ ការរកផលកម្រៃជួបការ លំបាក ហើយពិសេសការជួញជិតឱ្យ ប្រយ័ត្នជម្លោះវិវាទថែមទៀត ។ ការ ធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយ ឱ្យប្រយ័ត្នរោគ ជំងឺបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណា មួយ។ រីឯបញ្ហាប្រុសស្រីដែលមិនទាន់ មានគូគាប់កុំឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លែត ប្រយ័ត្នជួបរឿងកម្មក្រាស់នៅពេល ក្រោយ ៕

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង