រួសរាន់ឡើង CSPP ប្រជុុំដោយគ្រូល្បីៗថ្នាក់ជាតិចាប់ផ្តើមទទួលសិស្សពីថៃ្ងនេះតទៅហើយ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ភ្នំពេញ ៖ សាលារៀនខូលីងវូដភ្នំពេញ (CSPP) ជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដែលទើបបង្កើតថ្មី ប្រជុុំដោយគ្រូល្បីៗថ្នាក់ជាតិនិងមានតមៃ្លសិក្សាទាបជាងសាលាដ៏ទៃបានចាប់ផ្តើមទទួលសិស្សចាប់ពីថៃ្ងនេះតទៅ។

លោកគ្រូ ខេង គឹមស្រ៊ាង និងលោកគ្រូ កែវ ចំរើន (ល្បីលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា) លោកគ្រូ ធាង ស្រ៊ុយ និងលោកគ្រូ ម៉ៅ សុីណា (ល្បីខាងរូបវិទ្យា) អ្នកគ្រូ ជឹម ណៃកេង និងលោកគ្រូ រស់ សុភារ៉ាវុធ (ល្បីខាងគីមីវិទ្យា) លោកគ្រូ កែវ ណារិន និងលោកគ្រូ ឡុង សារិន (ល្បីខាងអក្សរសាស្រ្ត) អ្នកគ្រូ ឃឹម គីមហួយ និងលោកគ្រូ យី សុគន្ធ (ល្បីខាងជីវៈវិទ្យា) និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូល្បីៗជាច្រើនរូបទៀត បានរួមគ្នាត្រៀមផ្តល់ការអប់រំនិងការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្្យសិស្សទទួលបានជោគជ័យគ្រប់កម្រិតនិងជាពិសេសនៅពេលប្រឡងឌីផ្លូមនិងបាក់ឌុប។

លក្ខណៈពិសេសដែល CSPP ឈានមុខផ្តាច់គេលើកគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា គឺប្រជុំដោយគ្រូល្បីៗ ហើយសិស្សដែលរៀននៅCSPP ពុំចាំបាច់សិក្សាបង់លុយបន្ថែមនៅកន្លែងដ៏ទៃទៀតឡើយដោយសារCSPPមានកម្មវិធីបំប៉នបន្ថែមដោយឥតគិតថ្លៃ ជាពិសេសលើមុខវិជ្ជាដែលប្អូនៗមានការលំបាក ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ និងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗ រីឯតមៃ្លសិក្សាវិញទាបជាងសាលាដ៏ទៃច្រើនណាស់។

CSPP បង្រៀនជាភាសាខែ្មរនិងអង់គេ្លស និងមានជម្រើសបនែ្ថមជាភាសាចិនមួយទៀត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៩៨ ១២៤ /០១២ ៨៩០ ៤៦៥/ ០៩៨ ២២៤ ៣៤៨
សាលាខូលីងវូដភ្នំពេញ មានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ៥០ ផ្លូវ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់II ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ៕ អត្ថបទដោយ៖ អ្នកប្រម៉ាញ់ទីក្រុង

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង