សុបិន្តឃើញត្រៃចិវរ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

សុបិន្តឃើញត្រៃចិវរ(ស្បង់ចិវរពណ៌លឿង)សុបិន្តឃើញក្រណាត់ត្រៃចិវរ ប៉ុន្តែអត់មានឃើញព្រះសង្ឃង ទាយថា បើមានគ្រួសារហើយនឹងបានបុត្រប្រុស ឬ បានលាភជារបស់ដែលមានតម្លៃជាសត្វជើង៤ ឬ ជើង២ ។

លេខផ្សងសំណាង: 88, 80, 001, 108, 803, 088

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ , ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង