សុំម្នាក់មួយម៉ាត់មក! តើមួយណាប៉ះពាល់ និងបំផ្លាញរាងកាយច្រើនជាង


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ភ្នំពេញ៖ សារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀតរាប់តោនដែលកំពុងដាក់លេីចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគនៅស្រុកខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃបាននឹងកំពុងសម្លាប់ និងបំផ្លាញរាងកាយប្រជាពលរដ្ធ ដោយស្ងៀមស្ងាត់… លុយរាប់រយលានដុល្លាត្រូវបានចំនាយក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការថ្លៃព្យាបាលដោយសារជម្ងឺដែលបណ្តាលឡេីងពីការរងប៉ះពាល់ពីសារធាតុទាំងអស់នោះ…ពុំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ធនៅឡេីយនោះទេ… តែផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែស្រ្តីម្នាក់លក់ឡេដោយពុំត្រូវតាមក្បួនបច្ចេកទេស.. ហេីយពុំទាន់មានផលប៉ះពាល់ដល់ជនណាម្នាក់នៅឡេីយផងនោះបានក្លាយទៅជាអ្នកមានទោសឧក្រិដ្ធទៅហេីយ…៕ អត្ថបទដោយ៖ អ្នកប្រមាញ់ទីក្រុង

ផ្ទុកសារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀត ដែលរឹបអូសបាន

ផ្ទុកសារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀត ដែលរឹបអូសបាន

ផ្ទុកសារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀត ដែលរឹបអូសបាន

ផ្ទុកសារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀត ដែលរឹបអូសបាន

ផ្ទុកសារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀត ដែលរឹបអូសបាន

សង្ស័យប៉ះពាល់ដល់ស្បែក និងសុខភាព

សង្ស័យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនិងសុខភាព

សង្ស័យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនិងសុខភាព

សង្ស័យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនិងសុខភាព

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង