ស្រមោចមិនស៊ីស្ករ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ស្រមោចមួយវាយយ៉ឺតៗស្វែងរកចំណីអាហារនៅក្នុងផ្ទះមួយ នៅខាងមុខស្រមោចនោះ គេឃើញមានស្ករមួយដុំ និងស្វាយមួយដែលចិត្តសំបកហើយនៅក្បែរគ្នា។  បន្ទាប់មកគេឃើញស្រមោចនេះវាយ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកផ្លែស្វាយ។ ខណៈពេលនោះមានបងប្អូនពីរនាក់ គឺប្រុញ និងប្អូនរបស់វាកំពុងឈរមើលស្រមោចមួយនោះ ៖

ប្រុញៈ  យី! ហេតុអ្វីបានជាស្រមោចមួយនេះវាមិនស៊ីស្ករអញ្ជឹង!

ប្អូនតបៈ  បងឯងពិតជាល្ងង់មែន! ស្រមោចមួយនេះវាពិតជាមានផ្ទៃពោះហើយបានជាវាទៅស៊ីស្វាយមិនស៊ីស្ករអីចឹងនោះ!

ប្រុញៈ អើមែន! ម្យ៉ាងដែរ ស្រមោចឃ្លានម្ជូរមើលតែមនុស្សណ៎ !

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង