ចំណេះដឹង


ច្បាប់ល្បើកថ្មី(២៧,២៨)

ផ្លុំប៉ីកូតទ្រ      ស្រែកច្រៀងវាយស្គរ        មិនបានលុយកាក់ឯងពឹកគេវិញ            គេគ្មានជំពាក់       ពឹងបានម្នាក់ៗដោយសារឲ្យថ្លៃ។ឡើងត្នោតភ្ជួរស្រែ      កម្រទាន់គេ       ដ្បិតដេកដល់ថ្ងៃច្រូតកាត់ចងឆាប់     ជួលគេព

ច្បាប់ល្បើកថ្មី(២៥,២៦)

លោកិយនេះខ្សត់      យម្ភបាលគេកត់      នៅស្ថាននរកមួយហួងអាប៉ោង     ប៉ោបៀគ្រប់មុខ   កូនអើយចាំទុកក្រគ្រប់ប្រាំបី។ឯអ្នកទាំងអស់          រកស៊ីម៉េះម៉ស់          ច្រើនជាងស្រីៗប្រាជ្ញានោះវែង           គំនិតនោះខ្លី          

ច្បាប់ល្បើកថ្មី(២៣,២៤)

ប្រពន្ធនឹងប្តី         អាយុវែងខ្លី     យើងមើលឃើញច្បាស់កុំយកពូជល្បែង    ពូជក្លែងអារក្ខ         បើម៉្ងៃបង់ប្រាក់រកអាយុវែង។អម្បូរពង្សពូជ     ត្រកូលធ្លាក់ខូច          វាខូចមិនលែងពូជចោរស្រីៗ        យកប្តីចិត្តឯង    

ច្បាប់ល្បើកថ្មី(២១,២២)

ធ្វើរាស្រ្តរកសីុ                 ចិញ្ចឹមគោញី                ថែទាំព្យាបាលក្រហេតុពីខ្ចឹល          មានត្បិតឧស្សាហ៍         អ្នកមានប្រាជ្ញាមិនស្មើគនិត។កំណើតសំណាង           សំណូមសូមសាង           កកើតពីគិតពីកាលជាតិមុន        បុណ្យព្រង

តើអ្នកដឹងទេថាលទ្ធផល​ជា​ផ្លូវការ​នៅខេត្ត​កណ្ដាលយ៉ាងដូចម្តេច?

តោះចុច Shareចែកគ្នាមើលដើម្បីឲ្យបានស្គប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់និន្នាការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧  ឫ (25-06-2017)រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា គ​.​ជ​.​ប(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប

តើអ្នកដឹងទេថាលទ្ធផល​ជា​ផ្លូវការ​នៅខេត្ត​កំពតយ៉ាងដូចម្តេច?

តោះចុច Shareចែកគ្នាមើលដើម្បីឲ្យបានស្គប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់និន្នាការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧  ឫ (25-06-2017)រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា គ​.​ជ​.​ប(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប

តើអ្នកដឹងទេថាលទ្ធផល​ជា​ផ្លូវការ​នៅខេត្ត​កំពង់ធំ​យ៉ាងដូចម្តេច?

តោះចុច Shareចែកគ្នាមើលដើម្បីឲ្យបានស្គប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់និន្នាការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧  ឫ (25-06-2017)រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា គ​.​ជ​.​ប(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប

តើអ្នកដឹងទេថាលទ្ធផល​ជា​ផ្លូវការ​នៅខេត្ត​កំពង់ស្ពឺយ៉ាងដូចម្តេច?

តោះចុច Shareចែកគ្នាមើលដើម្បីឲ្យបានស្គប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់និន្នាការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧  ឫ (25-06-2017)រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា គ​.​ជ​.​ប(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប

តើអ្នកដឹងទេថាលទ្ធផល​ជា​ផ្លូវការ​នៅខេត្ត​កំពង់​ចាម​យ៉ាងដូចម្តេច?

តោះចុច Shareចែកគ្នាមើលដើម្បីឲ្យបានស្គប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់និន្នាការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧  ឫ (25-06-2017)រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា គ​.​ជ​.​ប(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប

តើអ្នកដឹងទេថាលទ្ធផល​ជា​ផ្លូវការ​នៅខេត្ត​បាត់​ដំបងយ៉ាងដូចម្តេច?

តោះចុច Shareចែកគ្នាមើលដើម្បីឲ្យបានស្គប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់និន្នាការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧  ឫ (25-06-2017)រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា គ​.​ជ​.​ប(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប

Loading...