ប្រធានបទ៖ ការអប់រំ


មិនបាច់ទៅដល់សឹង្ហបុរីទេ ចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយ ហ៊ែរុដស៍ កូនៗលោកអ្នកនឹងទទួលការសិក្សាដូចនៅក្រៅប្រទេស

ភ្នំពេញ ៖ សាលា ហ៊ែរុដស៍ (HIA) អន្តរជាតិ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនទីមួយ ដែលផ្តល់នូវការអប់រំស្តង់ដារអន្តរជាតិ ស្របតាមបែបអង់គ្លេស និងសឹង្ហបុរី និងកម្មវិធីសិក្សា

រដ្ឋាភិបាលថានៅតែបន្តរឹតបន្តឹងលើការប្រឡងបាក់ឌុបទោះនៅឆ្នាំបោះឆ្នោត

រដ្ឋាភិបាលអះអាងថា បើទោះបីជាឆ្នាំ២០១៨ជាឆ្នាំបោះឆ្នោតក៏ដោយ ក៏ក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងលើដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបដដែល ដោយថាដើម្បីធានានិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំ​។

ក្រសួងអប់រំថានឹងឲ្យសិស្សពិការប្រឡងក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំថា គ្រោងនឹងរៀបចំបន្ទប់ផ្សេង ឲ្យសិស្សពិការអាចប្រឡងដាច់ដោយ​ឡែកពីសិស្សដទៃទៀត ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់។

Loading...