មានមនុស្សច្រើនណាស់ តែងតែសួរដេញដោលប្រាជ្ញាគ្នា! តើមាន់កើតមុន«ពង» ឬ «ពង»កើតមុនមាន់!


ឪពុកបង្រៀនកូនឲ្យយកឈ្នះប្រាជ្ញា មេធាវីម្នាក់នៅក្នុងរឿក្តីមួយ


ឆ្កែព្រៃ និង ហ្វូងសត្វចៀម


របៀបរំដោះខ្លួនចេញពីរថ​យន្ត ខណៈពេលដែលរថ​យន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក(Video)


ដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតវាលសមុទ្រខ្សាច់នៅលើផែនដី


ជីវិតពិតរបស់សត្វក្រួច ខណៈពេលដែលរស់នៅក្នុងហ្វូងមាន់ជល់


រាងប៉ុណ្ណឹងមិចដែរ !! តើនរណាទៅនឹងក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់នាងណ៎!


និយាយរឿងបងធម៌ !!


រឿងនិទានខ្លី !« ជ្រូកសំលៀងចង្កូម »!!