ដឹងអត់? ថាតួប្រុសរឿងកូនជ្រូកជប៉ុនរកចំណូលបានប៉ុន្មានក្នុងមួយខែ


តារាបង្ហាញម៉ូដពីរដួងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងឈុតដ៏ត្រជាក់សាច់របស់នាង !!!!


នាង Yanisa Morn Yenkaew & Tangmo Tc បានបង្ហាញខ្លួនម្តងទៀតជាមួយនឹងឈុតដ៏ត្រជាក់សាច់!!!


នោះល្បីទៀតហើយ ! តារាសិុចសីុថៃម្នាក់បានបង្ហាញរាងនៅអាងហែលទឹក​ !!


Wow ញាក់សាច់ !​ តារាសិុសីុ​ថៃ រាំមួយបទ នេះធ្វើអោយប្រុសៗស្ទើរគាំងបេះដូង !!(មានVideo)


ផ្អើលពេញបណ្តាញអុុីនធឺណិត ជាមួយនឹងរូបថតទាំង 12 សន្លឹករបស់នាង Parichart Buahem !


អាត្រាប្តូរប្រាក់ពីធនាគារអេសុីលីដា


អាត្រាប្តូរប្រាក់ពីធនាគារជាតិកម្ពុជា


ញាក់សាច់ !កញ្ញា Fon Ploypailin ធ្វើអោយកក្រើក អ៊ីនធឺណិត ជាមួយនឹងដើមទ្រូងដ៏មូលខ្លំ របស់នាង !